Izgradnja bazena

Naši bazeni su moderni

IZGRADNJA BAZENA

Princip rada u Aquapuru je sledeći ,  kada se dogovori i preciziraju svi detalji Bazena. Klijent dobija projektnu dokumentaciju na osnovu koje obavlja pripremne radove, posle čega se u dogovorenom datumu vrši isporuka , ugradnja i puštanje u rad bazena.

PRIPREMNI RADOVI

U zavisnosti od tehnologije izrade I pozicije AQUAPUR bazena , razlikuju se I pripremni radovi. Kod klasične ugradnje u zemlju , prema projektnoj dokumentaciji klijent vrši iskop i izlivanje betonske ploče – podloge na koju će biti položen bazen. Sa izborom mesta za tehniku i iskopom kanala za instalacije sve je spremno za ugradnju.

Ako se radi bazen NA LICU MESTA , onda se vrši široki iskop kako bi bilo prostora za nesmetano sastavljanje i manipulaciju oko kade bazena. Detaljna uputstva za ugradnju  dolaze uz tehničku dokumentaciju po sklapanju dogovora sa AQUAPUROM , a za sva dodatna pitanja tehnička podrška vam stoji na raspolaganju.

TRANSPORT BAZENA

Bazeni koji se dovoze gotovi na ugradnju , prevoze se u posebno izradjenim niskopodnim  prikolicama. U fabrici se podižu na bok I tako postavljeni dovoze na lice mesta. Klijent treba da pregleda pritup poziciji bazena i da potvrdi prohodnost za prikolicu. Ako su prošli kamioni ili druga mehanizacija proći će i Aquapur prikolica. Obratiti pažnju na visinu (kablovi ,grane drvece, kapija).

Za spuštanje bazena u iskop potrebno je obezbediti mašinu koja će da prihvati bazen sa prikolice postavi ga u horizontalan položaj pored iskopa na ravnu površinu i potom spusti na mesto. Bazeni koji se rade NA LICU MESTA , prevoze se prefabrikovani u delovima na niskopodnoj prikolici i na terenu se ručno manipulišu na poziciju bazena.

SPUŠTANJE GOTOVIH BAZENA NA MESTO

Klijent treba da obezbedi mehanizaciju Kran- auto dizalica – skip ili neku drugu mašinu koja je u mogucnosti da prihvati bazen sa prikolice i spusti ga u horizontalan položaj posle čega se bazen ponovo podiže I spušta direktno u rupu na poziciju za bazen.

*Voditi računa da mašina ima dovoljno dugu ruku kako bi nesmetano obavila posao spuštanja bazena. Bazeni nisu teški – do jedne tone, ali su velikog gabarita!!!

UGRADNJA BAZENA

Pošto se bazen postavi na svoje mesto potrebno ga je razuprti prema uputstvu , Ako klijent odluči bazen može da dodje prethodno razuprt.

POSTAVLJANJE BAZENA NA MESTO

NASIPANJE OKO BAZENA

ZAVRŠNI SLOJ TERASE

Po postavljanju bazena na svoje mesto bazen se puni vodom do visine oko 40cm i počinje se sa ispunjavanjem prostora podkonstrukcije oko bazena nasipanjem suvog  betona ručno, paralelno se dosipa voda tako da uvek bude viša za oko 30cm.

ŠAHTE ZA TEHNIKU

Aquapur u svojoj ponudi nudi gotove šahte za tehniku koje mogu biti kružne ili kvadratne za veće kapacitete, šahte mogu stajati na ploči pored bazena ili biti polu ukopane ili nadzemne. Kada se opredelite za šahtu ona dolazi potpuno opremljena sa već raposredjenom i postavljenom opremom u okviru nje, što dodatno skraćuje vreme ugradnje I završetka radova. Plafon i vrat šahte ostavljaju mogućnost da u završnoj obradi terase oko bazena postavite poklopac i nivou i materijalizaciji kao pod terase, tako da se stopi sa terasom i bude nevidljiv.

Pre ugradnje potrebno je odabrati mesto za smestaj tehnike, ako klijent vec ima postojeći objekat neposredno pored mesta za bazen ili zida pomocni objekat/soba/orman cca 2m², tehnika se može tu smestiti. U suprotnom Aquapur može obezbediti šahtu za tehniku koja dolazi potpuno opremljena.

Izmedju bazena i mesta za tehniku neophodno je prokopati kanal za cevne i elektro instalacije.

Svi bazeni bez obzira na tip, konstrukciju i tehnologiju izrade , funkcionišu po istom principu. Filtriranja vode u funkciji održavanja kvaliteta i higijenske ispravnosti vode u bazenu. Razlikuju se samo po kvantitetu i kvalitetu opreme za bazen koja se ugradjuje.

Osnovnu opremu za bazen , neophodnu za  ispravno funkcionisanje čine:
PUMPA, FILTER I ELEKTRO ORMAN SA SISTEMOM CEVNIH INSTALACIJA

Aquapur je kroz godine prakticnog iskustva i redovno praćenje razvoja tehnologije i trendova usvojio one elemente opreme koji garantuju siguran i bezbedan rad na duži vremenski period. Kao veliki proizvodjač i vlasnik sopstvenog carinskog magacina-skladišta  Aquapur je u stanju da u svakom momentu raspolaže sa dovoljnom količinom opreme koja je istog momenta dostupna kako za nove ugradnje tako i za svaku vrstu servisa ili reklamacije.

DODATNA OPREMA ZA BAZENE

Pored osnovne opreme postoji I čitav spektar dodatne opreme koja vaš bazen čini luksuznijim I jos lakšim za upotrebu I korišćenje . Aquapur u svojoj ponudi poseduje sve elemente dodatne opreme za bazene ,  I one specijalne  za najzahtevnije klijente.

  • Bazenska rasveta – Osvetljenje za bazene – Reflektori
  • Oprema za održavanje kvaliteta i dezinfekciju vode – Automatika
  • Oprema za mehaničko čišćenje bazena – Roboti usisivači za bazene
  • Oprema za grejanje bazena – Toplotne pumpe , izmenjivači , el. grejači , solarni paneli
  • Oprema za pokrivanje i zaštitu bazena
  • Vodene atrakcije – Vodopadi , slapovi , kobre , Turbojet , hidromasažni blokovi …
  • Solarni tuševi i drugi mobilijar oko bazena – parter

Aquapur može smestiti tehniku vašeg bazena u postojeći podzmni – nadzemni objekat , ili isporučiti kompletno opremljenu šahtu sa sve opremom koja se smešta odmah pored bazena.