Tipovi i oblici bazena

Naši bazeni su moderni

VRSTE TIPOVI I OBLICI BAZENA

Osnovna podela bazena je na GOTOVE transportne bazene i bazene NA LICU MESTA. Bazeni do 9×3,5 metra mogu biti gotovi , a bazeni većih dimenzija se prave na licu mesta.

GOTOVI BAZENI – Kompletno sastavljeni i u fabrici opremljeni bazeni se prevoze na lokaciju i spuštaju na prethodno pripremljenu podlogu, gde se odmah povezuju sa tehnikom. Ugradnja GOTOVIH  BAZENA od strane Aquapur ekipe  se završava u roku od 1-2 dana.

BAZENI NA LICU MESTA – Prefabrikovani elementi bazena  se donose i sklapaju  na terenu. U zavisnosti od mesta ugradnje i tehnike izvodjenja BAZENI NA LICU MESTA se rade 3-7 radnih dana od strane Aquapur tima.

TIPOVI BAZENA

Postoje SKIMERSKI I PRELIVNI bazeni , i razlikuju se po nacinu zahvatanja vode iz bazena pre procesa filtracije i recirkulacije bazenske vode.

SKIMERSKI BAZENI – Voda iz bazena se usisava  preko jedne ili vise tačaka kroz skimere. Skimerski bazeni spadaju u kategoriju kućnih i porodičnih bazena manje opterećenosti. SKIMERSKI bazeni se izvode sa posebnim pljosnatim skimerima koji podižu nivo vode u bazenu.

PRELIVNI BAZENI – Voda ravnomerno preliva celim  ili delom obima bazena u prelivni kanal , odakle se sabira i odlazi na filtraciju. Prlivni bazeni spadaju u kategoriju javnih i luksuznijih bazena. PRELIVNI bazeni mogu se raditi u dva modela KLASIČNI I KOMPAKT prelivni bazeni , Kompak prelivni bazen je odlično rešenje za porodične bazene.

Funkcionalna razlika je u nivou vode u bazenu . Kod skimerskih bazena nivo vode je uvek spušten za oko 10cm od ukupne visine bazena , kod prelivnih bazena nivo vode je do vrha bazena I ravnja se sa prelivnim kanalom u koji se voda preliva.

OBLICI BAZENA

Fabrika Aquapur u svom kapacitetu i prema karakteristikama PP materijala može da izvede bilo koji oblik i veličinu bazana , a izdvaja one oblike koji su se pokazali kao najbolja rešenja kako po svojoj funkcionalnosti tako i po estetici i mogućnosti uklapanja u okruženje.

PRAVOUGAONI BAZENI / PRAVILNI BAZENI / PRAVILNO OVALNI / OVALNI BAZENI / KLASIČNI BAZENI / BUBREG BAZENI / OKRUGLI BAZENI

PRELIV

SKIMER

CUBE

MODERN

KLASIK

ROYAL

STANDARD

KLASIK

HORIZONT

PALMA

MAJORKA

STEPENIŠTA , MERDEVINE I KLUPE

AQUAPUR bazeni mogu biti opremljeni čitavim spektrom različitih modela stepeništa. Osnovni način za ulazak u bazen je preko  INOX merdevina koje dolaze u dva modela osnovne i modifikovane za slanu vodu. Stepeništa u Aquapur bazenima se nalaze u samoj kadi bazena  i netraže posebnu gradjevinsku pripremu , obezbedjujući tako sigurnu vodonepropusnost bazena

Stepeništa i klupe dolaze u standardnim modelima a mogu biti i posebno dizajnirani prema željama klijenata.

UGAONO STEPENIŠTE LUK KOMPAKT
UGAONO STEPENIŠTE LINIJA KOMPAKT
UGAONO STEPENIŠTE
UNUTRAŠNJE STEPENIŠTE
RIMSKO STEPENIŠTE
SPOLJNO STEPENIŠTE
SKALINADA STEPENIŠTE
PROŠIRENO STEPENIŠTE
Preporuka