CENA IZGRADNJE BAZENA

najbolji bazen za ugostitelje i hotelijere

Cena izgradnje bazena u srbiji je najčešće presudni faktor pri odabiru bazena.

Postoji mnogo načina da se izgradi bazen. I svi imaju svoje za i protiv.Kako se tehnologije razvijaju tako se i uvode nove metode izgradnje bazena. Nije obavezno da je najnovija tehnologija i najbolje rešenje za izgradnju bazena. Prema prostoru na kome se grade , zemljištu , okruženju i dostupnim materijalnim i ljudskim resursima. Zavisi i optimalno rešenje za izgradnju bazena. Danas su svi materijali dostupni od tržišta do tržišta i  razlikuju se po kvalitetu , dugotrajnosti i ceni.

 

Zato je mozda najbitnije prvo videti šta je najbolje rešenje za izgradnju bazena. Na prostoru na kome hoćete da napravite bazen i u klimatskim uslovima koji ga okružuju. A onda se odlučiti za ono rešenje koje je najadekvatnije i najpovoljnije na tržištu.

 

 

Investicija bazena definiše koliki je budžet za bazen i na kraju koliko košta bazen.

 

Šta sve ulazi u cenu izgradnje bazena?

 • Dozvole i projekat
 • Pripremni radovi
 • Kada bazena
 • Oprema kade bazena
 • Ugradnja kade bazena
 • Osnovna i dodatna oprema za bazen
 • Pokrivanje bazena teleskopskim pokrivačem
 • Parterno uredjenje oko bazena

 

Šta utiče na cenu bazena i to koliko košta bazen?

 • Lokacijski uslovi
 • Teren na kom se gradi bazen
 • Materijal od kog se gradi bazen
 • Veličina bazena
 • Tip bazena
 • Tehnologija izrade bazena
 • Elementi koji se ugradjuju u kadu bazena
 • Veličina,kvalitet i količina tehnike za bazen koja se ugradjuje
 • Prostor ze bazensku tehniku
 • Odabir materijala za završnu obradu terase oko bazena
 • Mobilijar oko bazena

 

Kakav pogleda na priodu preko bazena

 

Faze u izgradnji bazena

U prvoj fazi pripremnih radova sve faze i mere onoga što se ugradjuje i radova koji se obavljaju je lako proverljivo. Ako radove obavlja neko iz neposrednog okruženja to je najpovoljnija varijanta za investitora i može da se prati vremenski i finansijski. Ako se bira neko ko svoje mašine i opremu treba da dopremi do lokacije sa veće razdaljine onda i troškovi značajno rastu.

 

Definisanje kade bazena njenog tipa,vrste,oblika i dimenzije je osnova za izračunavanje kolika je cena izgradnje bazena. Prvo tip bazena, dali je skimerski ili prelivni bazen utiče 20-25% na cenu bazena. Onda veličina bazena definiše kog obima su pripremni radovi i dimenziju opreme koja mora da se instalira.

 

Ako je bazen u dimenzijama gotovih ugradnih bazena koji mogu da se transportuju to smanjuje troskove a ako se izrada bazena vrši na licu mesta onda je količina radova i cena veća.

Vrsta bazena dali je klasičan betonski ili lajner pored cene utiče na dugotrajnost i posle koliko vremena mora da se ponovo reinvestira u oblaganje bazena što mora da se predvidi.

Ako je polipropilenski ili poliesterski bazen to je mnogo povoljnije i dugotrajnije za naše uslove, naravno poliesterski bazeni su ograničeni dimenzijama jer mogu samo gotovi bazeni da se ugradjuju, i dovoze se iz inostranstva što značajno uvećava cenu bazena.

Oprema za bazene

Oprema za bazene je priča za sebe. Osnovna oprema za bazene je i ista i neophodna za sve bazene. Njen kvalitet i time cena će tačno opredeliti koliko će radnih sati trajati tako da će vas na kraju uvek isto koštati u funkciji vremena.Izgradnja bazena je dugoročna investicija i zato netreba štedeti kada je u pitanju osnovna oprema za bazene.

Dodatna oprema za bazena može biti raznovrsna od dozir pumpe i elektrolize za održavanje vode pa do grejanja i vodenih atrakcija. Ona učestvuje sa oko 20-30% u investiciji izgradnje bazena a može preći i 50% ako žeilite potpuni luksuz. Sve o opremi

Pokrivanje bazena je sve češće sastavni deo investicije bazena, a pokrivači za bazene se sve više ugradjuju kako bi se produžila sezona nekada i do punih 12 meseci u godini. Teleskopski pokrivači za bazene mogu biti različitih oblika i veličina sa oblogom od leksana ili klirita u mnogo boja, ručni ili sa motorima i takodje predstavljaju veliki deo u budžetu za bazen mogu koštati kao ceo bazen. Više o njima ovde

 

Parterno uredjenje oko bazena ili plaža bazena neulazi u cenu izgradnje bazena i može mnogo varirati u zavisnosti od veličine i želja investitora i zato ga treba predvideti. Osnovna poršina koja predstavlja ram oko bazena i deo za boravak se računaju po metru kvadratnom i krajnju cenu definiše završna obrada poda kao i mobilijar kojim se oprema prostor oko bazena.

Opušten bazen u nišu

 

Cena bazena krije mnogo detalja , Prema tome koga odaberemo da nam napravi bazen , zavisi i na kakve ćemo nepredvidjene troškove nailaziti na putu izgradnje bazena.